'; } else { echo ''.$user.''; } ?>
Login

Video poruke poslanika


NAPOMENA: U rezultatima pretrage pojavljuju se samo poslanici koji imaju video poruku
Pronađi poslanika po instituciji
Pronađi poslanika po imenu ili prezimenu
Traženo ime/prezime '.$search.'
nije pronađeno u instituciji
'.$institucija.'.';} else { while($row = mysql_fetch_array($res_1, MYSQL_ASSOC)) { $id_poslanik = $row['IDpredstavnik']; $res_2=mysql_query("SELECT * FROM media WHERE IDpredstavnik='$id_poslanik' AND video!='0'"); $rezultata2 = mysql_num_rows($res_2); if ($rezultata2==1){ $i=1; while($row2 = mysql_fetch_array($res_2, MYSQL_ASSOC)) { $stranka_id = $row['IDstranka']; $stranka_ime = mysql_result((mysql_query("SELECT skr FROM wwwvlad_cci.stranka WHERE IDstranka = '$stranka_id'")),0); echo '
'.$row['ime'].' '.$row['prez'].'
'.$stranka_ime.'
'; } } } if ($i==0) {echo '
Za zadate kriterijume nema video poruka.
';} } } ?>